image-cover

บัตรเลือกตั้ง ?

image-content

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรเลือกตั้งมีทั้งหมด 2 ใบ ดังนี้

1. บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ตามเขต)บนบัตรจะมีแค่หมายเลขเท่านั้น ไม่มีชื่อพรรค ไม่มีชื่อผู้สมัครเพราะฉะนั้นก่อนเข้าคูหาต้องตรวจสอบและจำหมายเลขให้ดี

2. บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ตามพรรค)
บนบัตรจะมีหมายเลข สัญลักษณ์ประจำพรรค และชื่อพรรคการเมือง

ดูดี ๆ หมายเลขผู้สมัครของพรรคเดียวกันแตกต่างกันไปตามเขตนะ !